شرکت داده پردازش هوشمند سپنتا از سال اول تاسیس، خدمات و پشتیبانی شبکه و کامپیوتر را در مراکز مختلف آغاز و تا امروز نیز منشا خدمات مثبت و متنوع در این زمینه بوده است بسیاری از مجموعه های طرف قرار داد با وجود دشواری ها و فراز و نشیب هایشان در بخش انفورماتیکی خود، بارها […]

  • 1
  • 2